Loading…
Картка послуги

Переоформлення спеціального дозволу на користування надрами

Переоформлення спеціального дозволу на користування надрами

безоплатно

Протягом 30 календарних днів з дати надходження заяви про переоформлення дозволу (внесення змін до нього) та документів, що додаються до неї.

Переоформлення спеціального дозволу на користування надрами.

Надається особисто надрокористувачу або його уповноваженому представнику.

Підставами для прийняття рішення про відмову в переоформленні дозволу є: подання заявником документів не в повному обсязі; виявлення у поданих документах недостовірних даних; невідповідність документів, поданих заявником, вимогам пункту 16 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами.

Згідно чинного законодавства

Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"

Закон України «Про нафту і газ»

Кодекс України про надра

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1174 "Про затвердження Положення про Державну службу геології та надр України"

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 594 «Про затвердження Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами»

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615 «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами»

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 705 «Про затвердження переліків платних адміністративних послуг, які надаються Міністерством екології та природних ресурсів і Державною службою геології та надр»

Заява на переоформлення спеціального дозволу на користування надрами

Засвідчені копії установчих документів заявника - юридичної особи або копія паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті, подають лише копію сторінки паспорта з такою відміткою)

Копія рішення власника або уповноваженого ним органу про зміну найменування або місцезнаходження юридичної особи, копії документів, що підтверджують зміну прізвища, імені та по батькові, місця проживання фізичної особи - підприємця.

Засвідчена копія договору оренди чи концесії цілісного майнового комплексу державного вугледобувного підприємства у випадку переоформлення дозволу у зв'язку з укладенням такого договору.

Копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків – фізичної особи

Пояснювальна записка, яка складається надрокористувачем, засвідчується його підписом, скріплюється печаткою (у разі її наявності) та містить обґрунтування необхідності переоформлення дозволу.

Копія рішення власника або уповноваженого ним органу про реорганізацію юридичної особи (надрокористувача) шляхом перетворення

Оригінал або засвідчена копія передавального акта, складеного відповідно до вимог законодавства

вул. Антона Цедіка, 16, м. Київ, 03057

9.00-18.00 п'ятниця: 9.00-16.45

13.00-13.45

(044) 536-13-17

(044) 456-71-45

sekretar@geomail.kiev.ua

enadra.menr.gov.ua